Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Ergoterapeut og fysioterapeutene har byttet lokaler.

Blid dame på kontoret (Etnedal kommune) - Klikk for stort bilde Det er mye som skjer i Enheten Familie og helse nå for tida. Nå i disse dager flytter ergoterapeuten ned fra lokaler på Etnedalsheimen til helsehuset på Bruflat, vis a vis legekontoret. Fysioterapien flyttes midlertidig til de gamle trygdekontorlokalene i bankbygget på Bruflat. Frisklivsveileder vil også ha kontor der, mens spinningaktiviteten er flyttet til Etnedalshallen.

Blide damer. (Etnedal kommune) - Klikk for stort bilde Flytteprosessen er allerede godt  i gang, og aktiviteten vil fra og med denne uken foregå i de nye lokalene.  Vi ber om forståelse for at tilgjengeligheten til disse tjenestene nok kan bli litt redusert i forbindelse med flytteprosessen.

Kommunestyret har vedtatt at lokalene på Etnedalsheimen som har vært brukt til fysioterapi -og ergoterapivirksomhet, skal gjøres om til omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Der vil det bli satt i gang ombyggingsarbeid med det første. I tillegg er det vedtatt oppføring av nytt Helsehus på Bruflat, der legetjenesten og helsesøstertjenesten og deler av  psykisk helsetjeneste skal inn. Byggestart på nytt helsehus blir i mai 2017, og det er planlagt ferdigstilt rundt nyttår 2018. Som et tredje byggetrinn vil de gamle legekontorene og helsestasjonen bli rustet opp, og tilpasset en endelig løsning for fysio-og ergoterapivirksomhet.

Sist endret 05.04.2017
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune