Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Informasjon fra Etnedal kommune, Plan og næring

Kommunalt vann- og avløpsanlegg (VA) på Lenningen

Informasjon til berørte hytteeiere på felt «Nordre Lenningen» juni 2017. Vi viser tidligere utsendt informasjon i april måned.

 

Status

Med bakgrunn i at kommunens mål er å legge til rette for helhetlige og bærekraftige vann- og avløpsløsninger, jobber nå Etnedal kommune med å utarbeide en VA-plan for hele Lenningen-området.

Det har i etterkant av det forrige informasjonsskrivet sendt ut (i april) henvendt seg 6 hytteeiere som ønsker å koble seg på det kommunale VA-anlegget i 2017.

En helhetlig vann- og avløpsplan er under nå utarbeidelse og vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren/høsten 2017. Denne skal inneholde en avløpsplan fra alle hyttefelt og den skal inneholde en plan bygging av et felles drikkevannsanlegg med høgdebasseng som skal dekke hele området. Planen skal også søke å ta hensyn til nye hytteområder som kommer som et resultat av pågående revisjon av Kommuneplanens arealdel.

Prosjektering og detaljplanlegging vil gjennomføres i løpet av høsten/vinteren, slik at vi er klar til å starte opp våren 2018.

Ut fra denne planen vil det bli en etappevis utbygging i hele området. De første etappene vil bli gjennomført i 2018.

For nærmere informasjon, - kontakt:

Etnedal kommune, enhet Plan og Næring

Tlf: 61121300

Epost: per.einar.tveit@etnedal.kommune.no

 

Sist endret 22.06.2017
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune