Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Krigsminnesteder i Etnedal merket og istandsatt

jpg. krigshistorisk sti utsikt.jpg - Klikk for stort bilde

Etnedal historielag og kulturkontoret har i løpet av sommeren samarbeidet om merking og istandsetting av krigsminnesteder i kommunen. Mer enn 20 tavler med informasjon om hendelser i Etnedal under andre verdenskrig er utarbeidet og satt opp. Oberstløytnant og historiker Knut Werner Hagen har bidratt med faktainformasjon og kvalitetssikring av tekster, mens historielaget har stilt store mengder med historiske bilder til disposisjon.

 

jpg. Minnesteiner over norske soldater.jpg - Klikk for stort bilde 10 informasjonstavler er satt opp ved gamle Høljarast bru. Avkjøring fra hovedvegen har fått skilt med kulturminnesmerke og det er opparbeidet parkeringsplass og rasteplass for publikum. Krigshistorisk sti med markering av sju poster for hendelser under krigen er ryddet og utsiktspunkt med informasjon er istandsatt. Planen er å rekonstruere de gamle stillingene på sine originale steder. Høljarast får årlig besøk av flere hundre tilreisende. I tillegg til turister, besøker både norske og utenlandske etterkommere stedet. Krigsskolen har flere årlige ekskursjoner hit.  

Det er videre satt opp nye informasjonstavler på Tonsåsen, ved Stasjonssvee, ved Lundebrua, på Bruflat og i Breiesleiren. På strekningen Høljarast – Tonsåsen er det ryddet og skiltet til minnesteiner over falne norske soldater. Det skal utarbeides og settes opp ytterligere informasjonstavler neste sommer. Kopi av hovedinformasjonstavlene legges ut på kommunens hjemmeside under kulturminner etter hvert som de blir klare.

Kommunen ønsker å rette en stor takk til alle som har stilt opp på dugnad med rydding og oppsetting av skilt! Tusen takk også til historielaget og til Knut Werner Hagen for meget godt samarbeid! Sammen har vi gleden av å ønske publikum hjertelig velkomne til å besøke krigsminnestedene i Etnedal!

Jpg. Infotavle Høljarast bru.jpg - Klikk for stort bilde

jpg. infotavle og bauta Tonsåsen.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Sist endret 01.08.2017
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune