Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Kunngjøring reguleringsplan Flatland

Kommunevåpen Etnedal - Klikk for stort bilde


Det kunngjøres herved at forslag til reguleringsplan Flatland i tråd med Plan- og bygningslovens §5-2 er lagt ut til offentlig ettersyn. Forslaget ble behandlet av kommunestyret i Etnedal 17. august 2017. 

Planområdet ligger øverst i Leppdalen inntil Flatlandstjednet i Etnedal og er i dag bebygd med 21 hytter. Formålet med reguleringsplanen er i første rekke å legge til rette for 34 nye tomter til fritidsboliger, både som en fortetting og som en utvidelse av eksisterende hyttefelt.  Planen omfatter deler av eiendommen gbnr. 126/12, samt eksisterende fritidseiendommer. Forslaget er utarbeidet av Plan Oppmåling Valdres på vegne av grunneier Kistefos Træsliberi AS.

Planforslaget kan sees på Service- og kulturkontoret på Bruflat, eller her på kommunens nettside i perioden 01.09.2017 – 13.10.2017.

Eventuelle uttalelser/merknader til planforslaget sendes skriftlig til Etnedal kommune, Plan og næring, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.
Eventuelt mail til postmottak@etnedal.kommune.no

Frist for uttalelse er torsdag 13.10.2017

Flatland kommunestyrevedtak (PDF, 286 kB)
Flatland planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
Flatland plankart (PDF, 2 MB)
Flatland reguleringsbestemmelser (PDF, 367 kB)
Flatland.sos (SOS, 244 kB)

 

Sist endret 01.09.2017
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune