Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Kunngjøring reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde

Kommunevåpen Etnedal - Klikk for stort bilde

 

Det kunngjøres herved at forslag til reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde i tråd med Plan- og bygningslovens §5-2 er lagt ut til offentlig ettersyn. Forslaget ble behandlet av kommunestyret i Etnedal 17. august 2017.

Planområdet ligger vest i Etnedal og er del av eiendommen Gnr. 137 bnr. 2. I vest grenser eiendommen mot Nord-Aurdal kommune. Planen inngår i områderegulering for Nordfjellstølen som ble vedtatt 30.04.2015. Innenfor planområdet finnes det tømmerbygninger, hytter med saltak og en garasje. Formålet med reguleringsplanen er i første rekke å legge til rette for et service- og turistområde. Forslaget er utarbeidet av Mjøsplan AS på vegne av grunneier Erik Ødegaard.

 

Planforslaget kan sees på Service- og kulturkontoret på Bruflat, eller her på kommunens nettside i perioden 08.09.2017 – 22.10.2017.

Eventuelle uttalelser/merknader til planforslaget sendes skriftlig til Etnedal kommune, Plan og næring, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.
Eventuelt mail til postmottak@etnedal.kommune.no

Nordfjellstølen stølsområde reguleringsbestemmelser (PDF, 423 kB)
Nordfjellstølen stølsområde kommunestyrevedtak (PDF, 371 kB)
Nordfjellstølen stølsområde plankart (PDF, 717 kB)
Nordfjellstølen stølsområde planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
Nordfjellstølen stølsområde.sos (SOS, 26 kB)

Sist endret 08.09.2017
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune