Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Kunngjøringsskriv reguleringsplan Mitberg

Kommunevåpen Etnedal - Klikk for stort bilde

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at Etnedal kommunestyre i møte 26.01.2017,sak 004/17, har vedtatt reguleringsplan for Mitberg. Formålet med reguleringsplanen er i første rekke å legge til rette for fritidsboliger med nødvendig infrastruktur. Planområdet ligger langs Fjellslinna mellom Tonsåsen og Bruflat. Planen omfatter deler av eiendommen gnr. 133, bnr. 9  og gnr. 134, bnr.6 samt eksisterende fritids- og boligeiendommer i dette området.

 

Kommunestyrets endelige vedtak kan iht. Plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til departementet. Evt. klage framsettes skriftlig, og sendes Etnedal kommune, Plan og næring, Kyrkjevegen 10, 2890 ETNEDAL, innen 20.04.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig innen 3 -tre- år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket, jfr. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Vedtatt plan kan ses på kommunehuset eller nedenfor.

Midtberg kommunestyrevedtak (PDF, 189 kB)
Midtberg plan (PDF, 996 kB)
Midtbeg planskjema (PDF, 239 kB)
Reguleringsplan Midtberg sos (102 kB)
Midtberg kunngjøringsskriv (PDF, 160 kB)
Midtberg planbeskrivelse og bestemmelser (PDF, 3 MB)
Midtberg sammendrag merknader (PDF, 334 kB)
 

Sist endret 10.03.2017
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune