Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Utvida frist for innspill til kommuneplanens arealdel

 

Valdreskart Etnedal - Klikk for stort bilde

Fristen for innspill settes til 25. august 2017. Vi viser til annonsen i avisa Valdres og OA 30.5.2017.

For å sikre at både private aktører og lag/foreninger får anledning til å komme med sine innspill til arealplanen er fristen utvidet. Denne planen skal danne grunnlaget for utvikling i kommunen de kommende 10 årene. (2018–2028)

Innspill kan være:

• Områder for fritidsboligtomter (en eller flere tomter)

• Områder for idrettsaktivitet/fritidsaktiviteter

• Områder for boligtomter (en eller flere tomter)

• Områder for næringsvirksomhet av alle slag

• Områder for uttak av naturforekomster (eks. grus)

• Utvidelse av eksisterende bolig- og fritidstomter i LNFR-områder.

Lista over er ikke uttømmende.

Mer informasjon finner du her:

 

 

 

 

Sist endret 17.07.2017
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune