Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Varsel om oppstart av kommunedelplan for naturmangfold

Kommunevåpen Etnedal - Klikk for stort bilde

Etnedal kommunestyre vedtok den 12.10.2017 å legge forslag til Planprogram for kommunedelplan naturmangfold ut til offentlig ettersyn. Med dette varsles også oppstart av arbeidet med planen. Dette ble vedtatt av kommunestyret 27.04.2017.

 

Kommunen er en av få heldige som får være med på runde to i et pilotprosjekt finansiert av Miljødirektoratet. Prosjektet er en følge av Stortingsmeldingen «Natur for livet- Norsk handlingsplan for naturmangfold» fra 2015 der det fremgår at «(…) Regjeringen ønsker å legge til rette for at kommunene kan øke sin kompetanse om naturmangfold».  

Hovedmålet for kommunedelplanen er å sikre en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter i Etnedal kommune, og at dette skal bidra til økt fokus på naturressursene i kommunen samt bevaring av disse.

Forslag til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 06.11 – 31.12.2017 på kommunehuset på Bruflat, samt her på denne side.

Tilbakemeldinger og innspill til arbeidet eller planprogrammet merkes «Kommunedelplan naturmangfold» og sendes til Etnedal kommune via e-post til postmottak@etnedal.kommune.no eller pr. post til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Bruflat. Frist for innspill er 31.12.2017.

 

KDP - NMF - planprogram (PDF, 1008 kB)

KDP - NMF - planprogram kommunestyrevedtak (PDF, 305 kB)


Informasjonsmøter

Informasjonsmøter vil annonseres senere.

 

Sist endret 06.11.2017
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune