Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 16.11.2017

Formannskapet vedtok 12.10. at det skal startes arbeid med revidering av trafikksikkerhetsplanen for Etnedal. Det ble samtidig bestemt at kommunen skal arbeide for å bli godkjent som trafikksikker kommune. Nærmere informasjon om hva dette innebærer kan du se her: Veileder trafikksikker kommune (PDF, 9 MB)

 

Publisert 14.11.2017

Etnedal kommune har laget en handlingsplan mot utenforskap etter Tverrfaglig Team. 

Utenforskap kan ramme oss alle. Følelsen av å stå utenfor kan få store konsekvenser. Etnedal kommune ønsker at alle som bor i kommunen skal oppleve tilhørighet, og kommunen har nå laget en handlingsplan for å motvirke utenforskap. Den gir en oversikt over hva de ulike avdelingene i kommunen gjør for at alle skal være inkludert. 

Planen kan du lese her. (PDF, 402 kB)
 

Publisert 14.11.2017

Varsler med dette oppstart av revidering av sektorplan for helse og omsorgssektoren. Mandatet og planprogrammet er godkjent av Rådmannens ledergruppe den 13.11.2017 

Valdres Valdres natur- og kulturpark
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune