Valdreskart Etnedal

Utvida frist for innspill til kommuneplanens arealdel

17.07.2017

Fristen for innspill settes til 25. august 2017. Vi viser til annonsen i avisa Valdres og OA 30.5.2017.

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 13.07.2017
Kommunevåpen Etnedal

For å få avviklet årets sommerferie, ser vi oss nødt til å stenge avdelingen i en periode. Det vil i denne perioden ikke være saksbehandlere tilgjengelig hverken på telefon eller e-post.

Vi ber om at søknader av alle slag sendes på vanlig måte til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal eller postmottak@etnedal.kommune.no

Publisert 04.07.2017
Jpg. Infotavle Høljarast bru.jpg

 Kulturkontoret har i samarbeid med Etnedal historielag og oberstløytnant/historiker Knut Werner Hagen utarbeidet informasjonstavler for hendelser under andre verdenskrig i Etnedal.

 

Publisert 26.06.2017
Kommunevåpen Etnedal

Varsel om offentlig ettersyn - Planprogram for kommuneplanens arealdel 2018-2028
Varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel 2018-2028

Iht. Plan- og bygningsloven § 11-12 vedtok Etnedal kommunestyre den 27.04.2017 å legge forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2018-2028 ut til offentlig ettersyn.
Med dette varsles også oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel 2018-2028.

Valdres Valdres natur- og kulturpark
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune