Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 26.06.2013

Fra 1. juli overtar Fylkesmannen ansvaret for vergemålsforvaltningen fra kommunene. For de nær 2000 vergetrengende blir det ingen forskjell, men for de om lag 1750 vergene her i fylket blir det endringer. Om ikke fra første dag, så etter hvert.
Fylkesmannen i Oppland har fire personer som er «øremerket» vergemålsarbeid, men også medarbeidere innen helse- og sosial, utdanning og økonomi vil bidra.
For mer informasjon, henvisninger til andre nettsteder og kontaktinformasjon, se linken: http://www.fylkesmannen.no/Oppland/Helse-og-omsorg/Vergemal/

Publisert 21.06.2013

Blant annet i forbindelse med ny godkjent reguleringsplan for Glenna, legges forslag til nye vegnavn ut til offentlig høring.

Publisert 11.06.2013

Gjennom Friluftsrådenes Landsforbund tilskuddsordning fra Helsedirektoratet har Valdres Friluftsråd fått innvilget tre av fire prosjekt som ble søkt på.

Valdres Valdres natur- og kulturpark
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune