Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Tjenester

Idrettsråd og Kulturråd

Er du engasjert i det som skjer rundt idrett og kultur i kommunen? Ønsker du mer informasjon eller vil du være med å påvirke prosesser? Ta kontakt med idrettsrådet, kulturrådet eller kulturkonsulenten.

Publisert av Gabi Becker. Sist endret 16.11.2016

Blomst - Klikk for stort bilde

I tillegg til ungdomsråd, eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har Etnedal kommune henholdsvis eget idrettsråd og eget kulturråd.

For kontaktinformasjon til rådene kan du kontakte kultursjef Gabi Becker, tlf.: 611 21 350.

Rådene skal
- være et fellesorgan for "sine" lag og foreninger
- arbeide for best mulige forhold for "sine" områder
- være et organ for lag og foreninger til å medvirke i behandling av saker som angår dem selv
- være kommunens høringsorgan i henholdsvis idrettsfaglige/kulturpolitiske spørsmål

Se også (1)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune