Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Trygghetsalarm

Kommunen har om lag 40 tryggheitsalarmar tilknytt ein kommunal mottakssentral, plassert på Etnedalsheimen. Kvart registrerte alarmnummer har ei oppringingsliste som dei vakthavande på Etnedalsheimen går ut i frå når dei ringer og kallar ut hjelp.

Oppført på lista står pårørande og naboar som brukar kort tid på å kome til staden. Tilbodet om tryggheitsalarm er behovsprøvd, og må søkjast på i likheit med andre tenester. Søknadsskjema finn du nedanfor. Søknaden sender du til heimetenestekontoret.

Egenbetaling for timer hjemmehjelp, vaktmestertjeneste, korttidsopphold, trygghetsalarm:
Egenbetaling for timer hjemmehjelp, vaktmestertjeneste, korttidsopphold, trygghetsalarm:
TYPE TJENESTEGR. 1GR. 2GR. 3GR.4
Pr. time hjemmehjelpkr. 58,-kr. 84,-kr. 104,-kr.125,-
Pr. time vaktmestertjenestekr. 115,-kr. 115,-kr. 115,-kr. 115,-
Korttidsopphold, døgnkr. 155,-kr. 155,-kr. 155,-kr. 155,-
Trygghetsalarm privat kr. 1185,- pr. årkr. 100,-kr. 100,-kr. 100,-kr. 100,-
Trygghetsalarm kommunal kr. 1185,- pr. årkr. 100,-kr. 100,-kr. 100,-kr. 100,-
Sist endret 18.09.2017
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune