Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Fiske

Garnfiske - Klikk for stort bildeGarnfiske Fiske i Etnedal er organisert gjennom fiskelag/grunneierlag for de ulike områder. Du finner også informasjon på nettsidene www.jaktfiske-oppland.no og www.inatur.no.
Du finner også informasjon om fiskebestandene i Etnedal på vårt Temakart - fisk (PDF, 2 MB)

Tonsåsen - Ølslykkja fiskeforening

Fritt kortsalg hele året, med unntak av fredningsperioden.
Gratis fiske for barn under 16 år, jfr § 18 i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.

Tonsåsen Ølslykkja fiskekortområde ligger på vestsida av Etnedal, og omfatter også noen grensevann mot Nord Aurdal og Sør Aurdal kommuner. Området forvaltes av Tonsåsen Ølslykkja fiskelag, som i samarbeid med kommunen arbeider for å forbedre fiskemulighetene.

Det er muligheter for et variert fiske i mer enn 40 vann innen området på 74 km2. I lett terreng ligger vatn med stor tetthet av bitevillig småabbor som fine turmål for barnefamilier. Vann med tynnere fiskebestand kan gi utfordringer med å lure storauren. Vinterstid kan isfiske etter abbor og røye gi gode fangster og gjøre fisketuren mer spennende for små og store. Flere fiskevann er lett tilgjengelig fra stier, veger og preparerte skiløyper.
Fiskearter:
Aure, røye, sik, abbor og karrus.

Fiskemetoder som tillates:
Stangfiske og isfiske.

Fiskeregler
• Alt fiske i elver og bekker er forbudt i tiden 5.september til 1.november.
• Tillatt redskap ved stangfiske er sluk, spinner, mark og flue.
• Tillatt redskap ved isfiske er pimpel. Bruk av rykkpilk er forbudt.
• Minstemål for aure er 25 cm.

Korttyper og priser:
Lokalt fiskekort, døgnkort, weekendkort, ukekort og sesongkort.

Kort selges:
Etna Familiecamping Etnedal Tlf. 61 12 17 55
Maxbo Hestkind byggevare Etnedal Tlf. 61 12 01 25
Bruflat Bensin Etnedal Tlf. 61 12 10 53

Bagn Sport Bagn Tlf. 61 34 60 01
Statoil Bagn Tlf. 61 34 62 92
Enger Sport Dokka Tlf. 61 11 13 62
Kvernsveen Sport Dokka Tlf. 61 11 10 32

Selvbetjeningskasser ved Fjellsbygda, Ølslykkja og Nordfjellstølen.

Kontaktperson:
Gunnar Berg, Moskauglinna 10A, 2870 Dokka. Telefon 61 11 07 47.

Les mer i Tonsåsen - Ølslykkja sin brosjyre (PDF, 2 MB).

Garin fiskeforening

Garin ligger på Øståsen i Etnedal, 791 m.o.h i et flott skog- og fjellområde.

Fiskearter:
Aure, noe abbor.

Adgang til fiske:
For fiske må fiskekort kjøpes. Barn under 16 år kan fiske gratis hele året.

Fiskemetoder som tillates:
Stangfiske fra land. Dorgefiske fra båt er tillatt kun i juli med eget dorgekort. Ellers ingen begrensning på fisketid. Isfiske er tillatt.

Korttyper og priser:
Døgnkort kr. 50,-
Ukekort kr. 130,-
Sesongkort kr. 300,-
Dorgekort for juli kr. 500,-. Dette kortet kan også benyttes som sesongkort.

Kort selges:
Selvbetjeningskasse ved Gjørma.
Selvbetjeningskasse ved miljøstasjon, Matvika.
Joker Fagerlund, 2890 Etnedal. Telefon 61 12 01 24.

Kontaktperson:
Asmund Skåren, Kalaker, 1890 Rakkestad

Steinsetfjorden fiskeforening

Steinsetfjorden (698 moh) ligger i et idyllisk kulturlandskap helt nord i Etnedal kommune. Aure er dominerende art, men det er også noe abbor.

Fritt kortsalg for stang og oter, med unntak i fredningsperioden. Gratis fiske for barn under 16 år, jfr § 18 i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.

Fiskearter:
Aure, abbor.

Fiskemetoder som tillates:
Fritt kortsalg for stang i perioden fra isløysing til og med 15.september.
Oterkort selges i perioden 1. juli til og med 10. august.
Båt er tillatt for begge korttypene. Båtutleie administreres av kortselger.

Korttyper og priser:
Lokalt fiskekort, døgnkort, ukekort og sesongkort.
Felleskortet ”Fisking i Valdres”.

Kort selges:

Bruflat Bensin Etnedal, Tlf. 61 12 10 53 (Fisking i Valdres)

Fiskekortkasse i hver ende av fjorden.
Via sms, se oppslag.

Kontaktperson:
Arne Fauske, 2890 Etnedal. Telefon 61 12 19 97. Mobil 901 02 435.

Steinsetbygda sameie

Omfatter deler av Kalvanfjorden og Røssjøen.

Fritt kortsalg i perioden 10.juni til og med 4.september. Gratis fiske for barn under 16 år, jfr § 18 i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.

Deler av området ligger innenfor Røssjøen naturreservat der det gjelder spesielle regler for blant annet ferdsel. Se vernebestemmelsene hos Lovdata.

Fiskearter:
Aure, abbor.

Fiskemetoder som tillates:
Stangfiske.

Korttyper og priser:
Lokalt fiskekort, døgnkort, ukekort og sesongkort.
Felleskortet ”Fisking i Valdres”.

Kort selges:
Anders Grønbrekk
Martin Hestekind, Stuveli
Tore Hagasæt

Bruflat Bensin Etnedal Tlf. 61 12 10 53 (Fisking i Valdres)

Kontaktperson:
Arve Bergsbakken, 2890 Etnedal. Telefon 61 12 19 76. Mobil 971 68 015


Ton og Leningen utmarkslag

Ligger ved foten av Synnfjellet, lengst nordøst i Etnedal. Området kjennetegnes av fjellskog med tallrike fiskevatn. Seterdrift har satt sitt preg på området, og mange setre holdes fortsatt i hevd. Fylkesvei 204 går gjennom området.

Fritt kortsalg i perioden 10. juni til 1. september. Isfiske etter abbor er tillatt i Lambetjern, Rotvollfjorden, N- Svarttjern og S- Svarttjern. Gratis fiske for barn under 16 år, jfr § 18 i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.

Deler av området ligger innenfor Røssjøen naturreservat der det gjelder spesielle regler for blant annet ferdsel. Se vernebestemmelsene hos Lovdata.

Fiskearter:
Aure og abbor.

Fiskemetoder som tillates:
Stangfiske, handsnøre og isfiske.
Isfiske etter abbor er tillatt i Lambetjern, Rotvollfjorden, N- Svarttjern og S- Svarttjern.
Tillatt redskap ved isfiske er pilkestikke, eller handsnøre. Bruk av rykkpilk er forbudt.

Korttyper og priser:
Lokalt fiskekort; døgnkort kr. 40,-, ukekort kr. 100,-, 3-ukeskort kr. 200,- og sesongkort kr 250,-.

Kort selges:
Leningen hyttesenter, 2890 Etnedal. Telefon 61 36 01 58.
Ole Knut Fauske,Rotvoldstølen. Telefon 61 12 17 50.
Joker Etnedal. Telefon 61 12 01 24.
Maxbo, Etnedal Byggsenter, 61 12 01 25.
Sigurd Skogstad, Smiugardsbygda, 61 12 10 14.
Fiskekortautomat ved Hafsenn.
Via sms, se oppslag.

Kontaktperson:
Ole Knut Fauske, Rotvoldstølen, 61 12 17 50 / 41 67 47 21.

Les mer i brosjyren (PDF, 2 MB) til Ton og Lenningen utmarkslag.

.
Etna grunneierlag Høljerast - Ton

Etna grunneierlag, stiftet i 1979, forvalter fisket på den 30 km lange elvestrekningen fra Høljarast til straks oppstrøms Hestekindfossen. Parkering og gode fiskeplasser er skiltet. Strekningen er variert med veksling mellom fossefall og stryk nord for Lundebrue og roligere partier sør for Lundebrue. Variasjon gir et stort utvalg av fiskeplasser både for fluefiskere, markfiskere og spinnfiskere.
Strekningen har god bestand av stedegen ørret. De største eksemplarene på opptil 1.5 - 2 kg finnes helst i de største og dypeste hølene.

På strekningen renner Etna gjennom et rikt og variert natur- og kulturlandskap. Det er godt tilrettelagt for rasting og bading. En fisketur langs Etna gir varierte naturopplevelse for hele familien.

Fritt kortsalg i perioden 1. mai til 31. august.
Forbud mot fiske 50 meter ovenfor og nedenfor Høljerast bru.
Gratis fiske for barn under 16 år, jfr § 18 i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.

Fiskearter:
Aure.

Fiskemetoder som tillates:
Stangfiske fra land i perioden 1. mai til 31. august.

Korttyper og priser:
Lokalt fiskekort, døgnkort, 3 døgnskort, ukekort og sesongkort.
Felleskortet ”Fisking i Valdres”.

Kort selges:
Etna familiecamping og hytter, 2890 Etnedal. Telefon 61 12 17 55.
Joker Fagerlund, 2890 Etnedal. Telefon 61 12 01 24
Maxbo Hestekind, 2890 Etnedal, Telefon 61 12 01 25

Bruflat Bensin Etnedal Tlf. 61 12 10 53

 

Publisert av Bente Lindahl. Sist endret 29.12.2014
Lover og forskrifter (1)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune