Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 23.08.2017
Leder Etnedal ungdomssklubb.jpg

Her finner du informasjon om klubben og om ungdomsrådet.
Etnedal ungdom & fritidsklubb er drevet i kommunal regi i nye lokaler i Etnedalshallen. Klubben er åpen torsdager kl. 18-22 for ungdom fra 6. klasse og oppover. Den skal i første rekke være et trivelig sted hvor ungdom kan treffes. 

 

Publisert 16.08.2017

Formål:
Transporttjenesten for forflytningshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Oppland, som på grunn av forflytningshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. Den er ment til «frie» reiser som kulturarrangement, sosiale aktiviteter og andre fritidsreiser.

Publisert 01.08.2017
jpg. krigshistorisk sti utsikt.jpg

Etnedal historielag og kulturkontoret har i løpet av sommeren samarbeidet om merking og istandsetting av krigsminnesteder i kommunen. Mer enn 20 tavler med informasjon om hendelser i Etnedal under andre verdenskrig er utarbeidet og satt opp. Oberstløytnant og historiker Knut Werner Hagen har bidratt med faktainformasjon og kvalitetssikring av tekster, mens historielaget har stilt store mengder med historiske bilder til disposisjon.

 

Valdres Valdres natur- og kulturpark
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune