Valdreskart Etnedal

Utvida frist for innspill til kommuneplanens arealdel

17.07.2017

Fristen for innspill settes til 25. august 2017. Vi viser til annonsen i avisa Valdres og OA 30.5.2017.

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 19.12.2013
25 år i kommunen 2013.JPG

 

Fra venstre: hjelpepleier Anne Marit Øybakken, institusjonskokk Laila Hestekind, vaktmester Arild Bergeid, fagarbeider renhold Inger Anna Bergli og omsorgsarbeider Randi Elin Fauske.

 

Under kommunestyrets avslutningsmiddag torsdag 19. desember, ble fem ansatte med 25 års tjeneste i Etnedal kommune, gitt en påskjønnelse. I tillegg til overrekkelse av blomst og gavebrev, takket ordfører Jan Arild Berg for innsatsen så langt, med håp om å få dra nytte av deres kompetanse også i årene framover.

Publisert 22.10.2013
TV-aksjonen 2013

Årets TV-aksjon til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens har så langt
samlet inn kroner 9.238.519 i Oppland. Aksjonen har i tillegg ført til mye oppmerksomhet
rundt sykdommen demens.
Etnedal kom på topp i Oppland, med kr. 76,13 per innbygger. Totalt ble det samlet inn kr. 106 499 i Etnedal.

Publisert 11.10.2013
Grillplass ved Hellefossen

I høst er det etablert en permanent grillplass i samarbeid med prosjektet «Naturarven som verdiskaper – økosystem Dokkadelta». Tidligere er det også laget en erfaringsstol i stein ved fossen. Kommunen ønsker både fastboende og tilreisende velkommen til å både bruke og nyte området.

Valdres Valdres natur- og kulturpark
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune