Valdreskart Etnedal

Utvida frist for innspill til kommuneplanens arealdel

17.07.2017

Fristen for innspill settes til 25. august 2017. Vi viser til annonsen i avisa Valdres og OA 30.5.2017.

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 21.06.2013

Blant annet i forbindelse med ny godkjent reguleringsplan for Glenna, legges forslag til nye vegnavn ut til offentlig høring.

Publisert 11.06.2013

Gjennom Friluftsrådenes Landsforbund tilskuddsordning fra Helsedirektoratet har Valdres Friluftsråd fått innvilget tre av fire prosjekt som ble søkt på.

Publisert 22.05.2013

Utsatt utlegging av utbyggingsavtale og Avløpsplan for Nordre Lenningen til offentlig ettersyn. Annonsert kunngjøring om utbyggingsavtale for Nordre Lenningen er utsatt etter utbyggers ønske. Avtalen vil kunngjøres på nytt når eventuelle justeringer er foretatt.

Høringsfrist for avløpsplan for Nordre Lenningen blir utsatt i samsvar med utbyggingsavtalen.

Valdres Valdres natur- og kulturpark
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune