Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Etnedal > Årsmelding

Årsmeldinger

Årsmeldingen er en del av kommunens løpende planarbeid.

Formålet med årsmeldingen er følgende:
• Gi en samlet oversikt over aktiviteten
• Resultatvurderinger
• Peke på utfordringer framover

Årsmeldingen vil være en del av grunnlagsmaterialet for andre plandokumenter som årsbudsjett, økonomiplan og overordnet styringskort.
Årsmelding for 2013 finner du her (PDF, 482 kB)

Publisert av Marlyn S. Bergeid. Sist endret 15.10.2014
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune