Skip Navigation Links(Hjem) > Etnedal > Kommunens administrasjon

Kommunens administrasjon

Kai Egil Bachér - Klikk for stort bilde

Kommunens administrasjon finner du på Kommunehuset i Bruflat, Etnedalsheimen og Etnedal skule.

Rådmann Kai Egil Bachèr er øverste administrative leder av kommunen. Rådmannens oppgaver er gitt i kommuneloven, og skal påse at saker som skal behandles politisk, er ordentlig utredet, og at det som er vedtatt blir iverksatt. Ledergruppen i Etnedal kommune består i tillegg av assisterende rådmann Siri Ødegaard og personalsjef Boie Strande.

Administrasjonens primære oppgaver er å yte service til befolkningen, ut fra den tjenesteproduksjon som finner sted ellers i organisasjonen, samt en rekke lovpålagte forvaltningsoppgaver. Administrasjonen har også sekretariatsfunksjon for alle folkevalgte organ. Det samarbeides her i stor utstrekning for å følge opp og iverksette de vedtak som blir fattet.

Sist endret 01.02.2017
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune