Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Ledige stillinger

Ledige stillinger

Takk for at du viser interesse for å søke ledig stilling i Etnedal kommune.
Vi jobber alltid med å finne gode kandidater til alle fagområder og til leveranse av alle tjenester i kommunen. Det er viktig for oss å sørge for gode arbeidsforhold, arbeidsmiljø, kompetanseheving og at kommunens ansatte trives.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke tar imot såkalte åpne søknader, og at alle søknader må gå via vårt søknadssenter.


Registrering/innlogging

Du må opprette brukernavn og passord før du søker første gang. Dette gjøres ved å velge «ny bruker».

For å lese hele utlysningsteksten, klikk på utlysningstittelen.
Klikk på lenken for å komme til vårt søknadssenter.
Der vil du til enhver tid finne alle ledige stillinger i kommunen.

Stillingssøknader behandles normalt 2 - 3 uker etter søknadsfristens utløp.

 

Om offentliggjøring av søkerlister:
Søkerlister til ledige stillinger er i h.h.t. Offentleglova offentlige. Evt søknad om unntak må begrunnes særskilt. Dersom kommunen ikke finner å kunne imøtekomme ønsket, vil søkeren bli kontaktet, og varslet om dette på forhånd.
 

Om vedlegg:
Har du muligheter til å scanne inn attester, vitnemål og andre nødvendige vedlegg til søknaden, ser vi helst at du gjør dette, slik at de kan sendes inn samtidig med søknaden. Alternativt ber vi om at du sender vedleggene pr post så raskt som mulig etter at søknaden er sendt inn elektronisk.


For aktuelle ledige stillinger, se nedenfor.     

Sist endret 18.01.2017
Publisert 01.02.2017

Vikarer søkes vedr. ferieavvikling i enhet for omsorg og rehabilitering og enhet for familie og helse.
- Avdeling, kjøkken og vaskeri ved institusjon.
- Hjemmesykepleien, praktisk bistand, barneavlastning, miljøtjenesten og psykisk helse.

Personer med utdanning/erfaring vil bli foretrukket. Studenter oppfordres også til å søke.

Skjema (1)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune