Skip Navigation Links(Hjem) > Politikk > Kommunerevisjon

Kommunerevisjon IKS

Kommunerevisjon IKS er et offentlig revisjonsselskap, som eies av alle kommunene i Valdres og Hallingdal fra 1.januar 2010, og utfører revisjon i egen regi for kommuner og naturlig tilhørende virksomheter. Formålet er å utføre lovpålagt revisjon og tilsyn av kommunene i samsvar med kommuneloven § 78. Se nærmere info på http://www.kommunerevisjoniks.no/forside

Publisert av Siri Ø. Sjåvik. Sist endret 07.03.2016
Eksterne linker
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune