Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Stillinger

Ledige stillinger

Takk for at du viser interesse for å søke ledig stilling i Etnedal kommune.
Vi jobber alltid med å finne gode kandidater til alle fagområder og til leveranse av alle tjenester i kommunen. Det er viktig for oss å sørge for gode arbeidsforhold, arbeidsmiljø, kompetanseheving og at kommunens ansatte trives.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke tar imot såkalte åpne søknader, og at alle søknader må gå via vårt søknadssenter.


Registrering/innlogging
Du må opprette brukernavn og passord før du søker første gang. Dette gjøres ved å velge «ny bruker».

For å lese hele utlysningsteksten, klikk på utlysningstittelen.
Klikk på lenken for å komme til vårt søknadssenter.
Der vil du til enhver tid finne alle ledige stillinger i kommunen.

Stillingssøknader behandles normalt 2 - 3 uker etter søknadsfristens utløp.

 

Om offentliggjøring av søkerlister:
Søkerlister til ledige stillinger er i h.h.t. Offentleglova offentlige. Evt søknad om unntak må begrunnes særskilt. Dersom kommunen ikke finner å kunne imøtekomme ønsket, vil søkeren bli kontaktet, og varslet om dette på forhånd.

Om vedlegg:
Har du muligheter til å scanne inn attester, vitnemål og andre nødvendige vedlegg til søknaden, ser vi helst at du gjør dette, slik at de kan sendes inn samtidig med søknaden. Alternativt ber vi om at du sender vedleggene pr post så raskt som mulig etter at søknaden er sendt inn elektronisk.


For aktuelle ledige stillinger, se nedenfor.     

Sist endret 20.02.2017
Publisert 01.11.2017

Det er fra d.d behov for tilkallingsvikarer i renholdsavdelingen i Etnedal kommune, ved Driftsavdelingen i Plan og næringsenheten.

 

Publisert 01.11.2017

Fast stilling på natt i 35,68%

Vi har fra 01.11.17 ledig stilling for assistent som kan ta seg av et multihandicappet barn i hjemmet, alternativt i avlastningsbolig ved Kirkevoll bofellesskap. Turnus inneholder kun nattevakter fortrinnsvis på helg. Opplæring i henhold til barnets spesielle behov vil bli gitt, og det vil bli lagt opp til et tett samarbeid med mor.

 

Publisert 01.11.2017

Det er fra d.d. og min. 6 mnd frem i tid ledig 50 % stilling som renholder i Etnedal kommune, ved Driftsavdelingen i Plan og næringsenheten.

 

Skjema (1)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune