Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Byggesak

1. Sjekk om du må søke tillatelse

Aller først må du finne ut om byggearbeidet du ønsker å utføre krever at du søker om tillatelse. Dersom du er i tvil, bør du kontakte kommunen - telefon 61 12 13 00.
Vi anbefaler alle å sette seg inn i gjeldene reguleringsplan og/eller kommuneplan. Planen inneholder bl.a. opplysninger om planbestemmelsene for området - og kan være avgjørende i forhold til om ønsket bygg kan føres opp eller ikke.

• Oversikt over arbeider som krever søknad om byggetillatelse (pbl § 20-1)
• Oversikt over arbeider som ikke krever ansvarlig foretak (pbl § 20-2, Kap 3 SAK10)
• Oversikt over arbeider som er unntatt fra byggesaksbehandling (pbl § 20-3, Kap 4 SAK10)

 

2. Når du skal søke

 

Alle søknader skal inneholde:

- søknadsskjema

- de fleste byggesøknader krever nabovarsel. Naboliste får du gjennom Infoland eller ved å kontakte kommunen.

- skjema for ansvarsrett

- situasjonskart, dette kan du skrive ut fra våre kartsider. Vi har også laget en veiledning (PDF, 86 kB) for utforming av situasjonskart.

- tegning av tiltak, med plan, snitt og fasade.

 

Alle byggeregler finner du på Direktoratet for byggkvalitet sine sider.

 

Søknaden sendes til Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal, postmottak@etnedal.kommune.no eller elektronisk gjennom søknadssystemet ByggSøk.

Sist endret 23.02.2015

Lisbet Lyckander Aune

Saksbehandler

Telefon : 61 12 13 39

Send E-post

 

 

Tjenestested (1)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune