Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Naboinformasjon og situasjonskart

I forbindelse med de aller fleste bygge- og delingssaker vil det være krav om varsling av berørte naboer, og inntegning av omsøkt tiltak på situasjonskart.

Opplysninger om hvem som er naboer kan fås ved henvendelse hos kommunen.

Nabolister kan også skaffes gjennom Infoland.


Situasjonskart kan skrives ut fra kommunens Internett-kart.

Kommunen har lagd en veiledning til utforming av situasjonsplaner, til bruk ved søknad om tiltak etter plan og bygningsloven.

 

 

 

Publisert av Siv Byfuglien. Sist endret 14.03.2014
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune