Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Vegadresser

I Etnedal er det i 2012 innført vegadresser for alle boliger og hytter i kommunen.
Det innebærer at alle helårs- og fritidsboliger skal tildeles en adresse med vegnavn og –nummer.

Tidligere har alle boliger hatt matrikkeladresser, som er gnr og bnr som boligen ligger på. Alle hytter har hatt et hyttenummer satt sammen av grunnkrets som hytta ligger i, og et løpenummer. Disse er nå erstattet med offisielle vegadresser.

Vegadressene ligger tilgjengelig på kommunens internett-kart, hvor du kan søke fram hele vegen, eller enkeltadresser.

Nye adresser vil bli tildelt fortløpende i forbindelse med byggesaker og delingssaker.

Det er huseier som har ansvaret for å skilte den enkelte adresseenhet med husnummerskilt. Nye hus og hytter kan ikke tas i bruk uten at bygget er tydelig merket med tildelt adressenummer.

Sist endret 23.02.2015
Tjeneste (2)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune