Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Arealoverføring


Skal du overføre arealer mellom tilstøtende matrikkelenheter (eiendommer), kan arealoverføring være en aktuell prosedyre. Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to eiendommer enn hva som er mulig i form av en grensejustering. En arealoverføring krever at det blir foretatt oppmålingsforretning over berørte grenselinjer. Arealet overføres ved tinglysing av ”Erklæring om arealoverføring”, som erstatter skjøte.

Vilkår for gjennomføring av en arealoverføring er at det foreligger delingstillatelse og nødvendige erklæringer om overdragelse av eiendom, og at den eksisterende eiendommen og tilleggsarealet utgjør et sammenhengende areal og ligger i samme kommune.

Videre skal erklæring om pantefrafall i arealet som skal overføres foreligge for alle eventuelle heftelser som ligger på avgivereiendommen. Det er partenes ansvar å rydde opp i heftelser, og i noen tilfeller kan det være lurt å oppsøke kyndig hjelp hos eiendomsmegler eller advokat.

Ved rekvisisjon av arealoverføring skal alle involverte parter underskrive på søknads-/rekvisisjonsskjemaet.

Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Det er ingen grenser for hvor stort areal som kan overføres ved arealoverføring.

Oppmålingsgebyr blir krevd inn i samsvar med gebyrregulativet vedtatt av kommunestyret.

Publisert av Siv Byfuglien. Ansvarlig Siv Byfuglien. Sist endret 16.02.2015
Tjeneste (2)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune