Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Fradeling av eiendom


Fagperson på kart- og oppmåling har ansvar for arbeid som følger av lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven).  Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn 10 år, må du søke kommunen om tillatelse. 

En slik tillatelse er trinn en i en saksbehandlingsprosess som blant annet består i å avholde en oppmålingsforretning. En oppmålingsforretning innebærer at den nye enheten får eget gards- og bruksnummer, og at grensene for den nye enheten blir merket i knekkpunkter med grensemerker. Tomtegrensene blir så koordinatbestemt, registreringsnummer tildelt og matrikkelført.

Oppmålingsgebyr blir krevd inn i samsvar med gebyrregulativet vedtatt av kommunestyret.

 

Publisert av Siv Byfuglien. Sist endret 14.03.2014

 

Tjeneste (2)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune