Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Tjenester

Klarlegging av eksisterende grense

Klarlegging av eksisterende grense kan gjennomføres ved en oppmålingsforretning. Dette er mest aktuelt for gamle eiendommer som ble fradelt før 1980 med skylddelingsforretning, men kan også gjennomføres for grenser som tidligere er bestemt ved jordskifte, kartforretning og oppmålingsforretning.

Ved å gå inn på www.valdreskart.no kan du sjekke eiendomsgrensene for din eiendom: Velg Etnedal kommune. Du kan så søke på gnr/bnr eller eiendommens adresse.  Hvis din eiendom vises med rød heltrekt strek så er det å anta at det er avholdt kartforretning eller oppmålingsforretning over eiendommen.
 
Før 1980 er betegnelsen som ble brukt for fradeling av tomter – skylddelingsforretning.
Fra 1980 t.o.m 2009 er betegnelsen - kartforretning.
Fra 01.01.2010 er betegnelsen - oppmålingsforretning.

Hvis eiendommen vises med rød stiplet strek er det å anta at det er avholdt skylddelingsforretning over eiendommen, men at grensene ikke er nøyaktig koordinatbestemt. Eiendommen kan også vises som en ”sirkeleiendom”, d.v.s. at eiendomsgrensene ikke er nøyaktig koordinatbestemt.

Det anbefales at det rekvireres oppmålingsforretning over slike eiendommer. Bruk kommunens skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning og legg ved dokumenter som inneholder grensebeskrivelser.

Oppmålingsgebyr blir krevd inn i samsvar med gebyrregulativet vedtatt av kommunestyret.

Publisert av Siv Byfuglien. Ansvarlig Siv Byfuglien. Sist endret 14.03.2014
Tjeneste (2)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune