Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Privat grenseavtale

Privatpersoner kan i visse tilfeller få matrikkelført avtale om eksisterende grense uten at det holdes oppmålingsforretning. Vilkåret er at det faktisk er snakk om en eksisterende grense (som f.eks er vist feil, mangler eller har feil matrikkelnummer) og der alle berørte parter undertegner en felles avtale.

Denne forretningstypen kan ikke nyttes der det i praksis er snakk om grensejustering, et tileggsareal eller en omforent endring av eksisterende grense.

De vedleggene som kreves er omtalt i forkriften til matrikkelloven § 44, 2 (f.eks. kart med aktuell grense, eldre dokumentasjon, undertegna avtale o.a.).

En mal for slik avtale finner du i menyen til høyre, under skjema.

 

Pris for føring av privat avtale om eksisterende grense finner du i gebyrregulativet vedtatt av kommunestyret.

I visse tilfeller tar kommunen initiativ til etablering av slik avtale. Ved retting av åpenbare feil partene ikke er ansvarlige for kan slik føring skje uten innkreving av gebyr.

Publisert av Siv Byfuglien. Sist endret 14.03.2014
Tjeneste (2)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune