Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Avløpsanlegg og utslipp

Dersom du planlegger å bygge deg en bolig, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Det må du også dersom du ønsker å legge inn vann og/eller vannklosett på hytta di.
Kommunen har myndighet til å avgjøre utslippssøknader som gjelder anlegg inntil 2000 PE.

Enkelt søknader: Hvis du har du bolig, eller hytte utenfor områder med en viss konsentrasjon av hytter, kan du søke om enkelvis utslippstilatelse.

Vann- og avløpsplaner: i noen byggeområder er det vedtatt felles vann- og avløpsplaner, som beskriver hvilke typer anlegg som skal benyttes for de enkelte tomter/hytter. Se under godkjent vann- og avløpsplaner for å se om et finnes en slik plan for din eiendom.

Er du usikker kan du ta kontakt med kommunen for nærmere opplysninger om hva som er aktuelt for din tomt/eiendom.

Lokal forskrift: I Etnedal kommune er det utarbeidet en lokal forskrift for mindre avløpsanlegg. Den lokale forskriften erstatter kravene i forurensningslovens forskrifter §12-7 til §12-13. Se under lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for å se hele forskriften.

Søknad om utslippstillatelse: søknad skal inneholde de opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne ta stilling til om tillatelse kan gis. Se under veileder -søknad om utslippstillatelse, for å se hva som kreves for å søke om utslippstillatelse.

Tømming: alle avløpsanlegg skal registreres i den kommunale slamtømmerutinen, som administreres av Valdres kommunale renovasjon. Se under avfalls- og slamforskrift for hva som er aktuellt for ditt anlegg. Se også Valdres Kommunale renovasjon's hjemmeside: www.vkr.no

Sist endret 06.03.2015
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune