Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Tjenester

Vedtatte vann- og avløpsplaner

I regulerte områder og områder med grupper av fritidsbebyggelse i et antall av 7 eller mer, er det krav om vann og avløpsplan før det gis utslippstillatelse. Va-plan skal lages av et firma med høy faglig kompetanse innen planlegging av mindre avløpsanlegg. En Va-plan gir en anbefaling av hvilke type avløpsanlegg som er mest egna for hver enkelt tomt, eller fellesanlegg for flere tomter.

I noen vann og avløpsplaner er det ikke samsvar med tomtenummeret i reguleringsplanen for samme område. Husk derfor å dobbeltsjekke med kart i va-planen for å se at anbefalt avløpsanlegg tilhører riktig tomt.

Sist endret 17.07.2017
Tjenestested (1)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune