Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Tjenester

Brann og beredskap

Einar Helland
Einar Helland

Etnedal Brannvesen er et deltidsbrannvesen. Vi har 16 deltidsmannskaper, hvorav 4 er utrykningsledere. I tillegg kommer en skogbrannreservestyrke på 18 personer.

Brannvesenet har ingen vaktberedskap på brannstasjonen. Mannskapene kalles inn med personsøkere. Det blir imidlertid opprettet vakt i forbindelse med jul/nyttår og påske (4 mannskaper / 1 lag). Videre kan det bli opprettet vakt i forbindelse med sommerferien, men dette er avhengig av bl.a. værforhold og mannskaps-tilgang.

Brann meldes over nødnummer 110.


Sist endret 19.11.2012
Tjeneste (1)
Tjenestested (1)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune