Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Tjenester

Regler for tilskudd - private grendeveger

Regler for tilskudd til vedlikehold av private grendeveger

Tilskudd til private grendeveger gis som en frivillig ordning fra Etnedal kommunes side. Formålet er å stimulere til et bedre og mer målrettet vedlikehold av grendevegnettet.

Tjeneste (1)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune