Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Tjenester

Fysioterapitjenesten

Velkommen til fysioterapitjenesten i Etnedal kommune 

Det er to fysioterapeuter i Etnedal kommune, to halve stillinger knyttet til kommunale oppgaver og to halve stillinger som privatpraktiserende avtalefysioterapeuter. Fysioterapeutene har kontorplass og behandlingsrom i " Gamlestogo " på Etnedalsheimen.

Ellen - Klikk for stort bilde

De kommunale oppgavene spenner over et vidt felt, helt fra barn og unge til de helt gamle. Etnedal Fysikalske Institutt  tar imot pasienter med forskjellige diagnoser etter henvisning fra lege. Vi kan også gi behandling uten henvisning til dem som ønsker dette; da blir behandlingen noe dyrere ettersom refusjonen fra trygdekontoret faller bort.
Vi har åpent hverdager mellom kl. 08.00 - 16.00

Fagleder er Ellen Wiborg Sanderud som også har det koordinerende ansvaret privat/kommunalt/tverrsektorielt. Hun har ansvar for koordinering av Folkehelsearbeidet (som inkluderer Fysak, Frisklivssentralen Etnedal Aktiv og Etnedal Extreme). I tillegg arbeid som følger av den nye folkehelseloven av 2012. Hun er leder for koordinerende enhet re-/habilitering , og for rehabiliteringsarbeidet ved Etnedalsheimen. Innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet jobber hun med forflytning  på Etnedalsheimen og i heimetjenesten. Syns-, hørsels- og aktivitetshjelpemidler kan søkes om ved å kontakte henne.  (Ergoterapeut Mona K. Skrindsrud er hovedansvarlig for dette området, tl 61 12 13 90).
Ellen W. Sanderud kan nåes på mob.tlf: 908 908 78 hver dag mellom kl 07.30 og 10.00.                   
Anne Lene Lundene tlf: 61 12 13 91
Kommunal tlf er 61 12 13 82.

 

Frisklivssentralen, Etnedal Aktiv, Wendy Kroksjø tlf 97488805


Arbeidstider Tirsdag og Torsdag.
Individuelt treningsopplegg.
Sykling Mandager kl 17.00 - 18.00.
Trim i vann Torsdager kl 15.00. Oppstart i uke 41.
Sykling Torsdager kl 16.30 - 18.00 + 30 min. mage
Kostholdsveiledning, kostanalyse og individuell oppfølging på alle områder.

Sist endret 29.08.2016
Aud Bakken

Aud Bakken

Enhetsleder

Telefon : 61 12 13 80

Mobil : 995 18 353

Send E-post

 

 

Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune