Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Helsesøstertjenesten

Helsesøstertjenesten i Etnedal kommune består av tre tjenester:

HELSESTASJON med tilbud til barn 0 - 6 år med foreldre, samt smittevern og reisevaksinasjon
SKOLEHELSETJENESTEN med tilbud til barn i skolealder med foreldre
HELSESTASJON FOR UNGDOM for ungdom opp til 20 år

Vår adresse er:
Kyrkjevegen 10
2890 Etnedal

En baby som krabber. - Klikk for stort bilde

HELSESTASJONENS TILBUD

Helsestasjonen har tilbud til gravide og foreldre med barn opp til 6 år. Helsestasjonstilbudet er gratis.

Helsestasjonen har som oppgave å forebygge sykdom og skade blant barn og å fremme barns helse og trivsel. Vi legger vekt på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling.

For å kunne gi et best mulig tilbud til barn og foreldre er det viktig at den enkelte møter til avtalt tid. Hvis barnet ikke kan møte til timen, må dere gi beskjed så raskt som mulig.

Hører vi ikke noe fra dere, har helsestasjonen innført innkallingsrutiner som sikrer at barnet får det tilbud det har rett til. I følge Paientrettighetsloven §6-1 har barn rett til helsekontroll og foreldre/foresatte plikter å medvirke til at barnet får denne.

Besøkene på helsestasjonen kan foregå i grupper. Erfaringer har vist at foreldre som deltar i grupper utveksler erfaringer, knytter kontakter og får større nettverk.

SMITTEVERN/REISEVAKSINERING
Ta kontakt i god tid før reise for bestilling og administrering av vaksiner. Det kan ta mange uker å gjennomføre et vaksinasjonsprogram før en utenlandsreise.

Les mer på linken til Folkehelseinstituttet:

 http://www.fhi.no/

Sist endret 18.05.2016
Wenche Kristianslund

Wenche Kristianslund

Helsesøster

Telefon : 61 12 13 29

Mobil : 979 61 991

Send E-post

 

 

Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune