Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Tjenester

Skolehelsetjeneste

To hender som holder hverandre. - Klikk for stort bilde

 

Vi er to helsesøstre i skolehelsetjenesten, Liv Sonja og Wenche. Liv Sonja er å treffe på telefon.
Wenche treffes på skolen, Etnedal skule, mandag/tirsdag/torsdag. Vårt kontor er i underetasjen på bygget som vender ned mot elva.Vår adresse er:
Etnedal skule
Espelibygde 566
2890 Etnedal

Telefonnummer til vårt kontor: 61 12 18 16
Mobiltlf. Liv Sonja 901 64 265
Mobiltlf. Wenche 979 61 991

Publisert av IntraAdministrator. Sist endret 28.07.2016

I henhold til Paseientrettighetsloven §6-1,  har alle barn rett til helsekontroll og foreldre/foresatte plikter å medvirke til at barnet får det. Alle elever har derfor rett til regelmessig kontakt med skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten jobber både individuelt og i grupper for å nå elevene. Elevene har tilbud om å komme til helsesøster hvis de føler behov for å snakke om ting de er opptatt av, alene eller sammen med noen. Erfaringer har vist at elever som deltar i grupper ofte kan utveksle erfaringer og bli til støtte for hverandre.

Foreldre/foresatte vil få beskjed i forkant av alle planlagte undersøkelser/vaksinasjoner. Elevene vil også få med seg beskjed hjem om eventuelle forslag til oppfølging, eller helsesøster tar kontakt med foreldre/foresatte.

Hovedansvar for omsorg av egne barn ligger hos foreldrene, og den enkelte elev har selv ansvar for egen helse i den grad dette er mulig. Skolehelsetjenestens viktigste rolle blir derfor å støtte opp under dette ansvaret i samarbeid med familien og eleven.

Vi tilbyr målrettet undersøkelse av enkelt-elever på bakgrunn av meldte/observerte behov. Derfor ber vi foreldre ta kontakt med oss dersom dere har noen spørsmål vedrørende deres barns helse.

Vi tilbyr foreldrveiledningsprogrammet COS-P (Trygghetssirkelen), enten i grupper eller til enkeltforeldre/-familier. Grupper vil bli publisert.

 

Wenche Kristianslund

Wenche Kristianslund

Helsesøster

Telefon : 61 12 13 29

Mobil : 979 61 991

Send E-post

 

 

Artikkel (1)
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune