Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Krisehåndtering og beredskap

Her finner du informasjon om beredskap og krisesituasjoner i Etnedal kommune.

En krise er en uønsket hendelse som innebærer fare for liv og helse, eller materielle ødeleggelser, store ekstrabelastninger for kommunens ansatte eller svikt i kommunens omdømme.

BRANN: 110
POLITI: 112
MEDISINSK NØDHJELP: 113
POLITIET DER DU ER: 02800
VALDRES VAKTSENTRAL: 61361044

 

Psykososialt kriseteam i Etnedal kommune
 

Teamet består av representanter fra politiet, legekontor, kirken, psykisk helsetjeneste og helsesøstertjenesten.

Kommunens kriseteam bistår med psykososiale støttetjenester i forbindelse med for eksempel:

  • Alvorlige ulykker
  • Selvmord
  • Drap
  • Ran og overfall

 

I første omgang skal hendelser søkes løst innenfor det ordinære hjelpeapparatet i kommunen. Kriseteamet mobiliseres eventuelt først etter vurderinger og beslutning av interkommunal legevakt (tlf. 61 36 10 44), politi (tlf. 02800) eller kommunal kriseledelse (tlf. 61 12 13 00). Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte kriseteam hvis en har ønske om hjelp.

Definisjoner:

Med kriser forstås dramatiske og traumatiserende hendelser som påvirker enkeltmennesker på en slik måte at det går utover det enkeltmennesket takler alene eller ved hjelp av det sosiale nettverk (Dyregrov 2002).

Psykososiale støttetjenester er et samlebegrep for de tiltak som settes inn for å gi husrom, mat, varme, informasjon og psykisk støtte til rammede under og etter en krise. 

 

Publisert av Siri Ø. Sjåvik. Sist endret 13.07.2016
Kai Egil Bachèr

Kai Egil Bachèr

Rådmann

Telefon : 61 12 13 03

Mobil : 908 52 079

Send E-post

 

 

Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune