Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Tjenester

Miljøarbeidertjenesten

I miljøtjenesten i Etnedal Kommune er målrettet miljøarbeid nøkkelord for vårt virke. Vi arbeider etter en atferdsanalytisk tilnærming og ut ifra en grunntanke om et behov for klare målsettinger og struktur i den daglige samhandlingen i vår tjeneste. Et av våre viktigste terapeutiske virkemidler er å tilstrebe etablering av forenlig praksis blant personalgruppen som arbeider etter dette systemet. Mestring av dagliglivet ut ifra egne forutsetninger mener vi er vesentlig for god livskvalitet og følger opp våre tjenestemottakere med en helhetlig tankegang i et livsløpsperspektiv.  

Selvbestemmelsesrett er et viktig begrep for oss, ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte. Kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven «Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming», er styrende for vår tjenesteyting. Vi tilstreber at alle skal ha et godt tjenestetilbud etter gjeldende lover og forskrifter med individuell tilpasning. Dette kan blant annet innebære; arbeid, botilbud med praktisk bistand og opplæring, en variert fritid med et godt sosialt miljø.

Alle våre tjenestemottakere har individuelle planer som det arbeides etter, vi har fokus på godt tverrfaglig samarbeid med alle arenaer som er involvert i våre tjenestemottakeres liv og da spesielt pårørende.

Ta gjerne kontakt med oss.

 

For opplysning om diverse tjenester, søknadsskjema og liknende; kontakt Kirkevoll bofellesskap vJeanette Huset på tlf.: 61121393 eller e-post: Jeanette.Huset@etnedal.kommune.no

.

Kontaktinfo, miljøarbeidertjenesten
Kontaktinfo, miljøarbeidertjenesten
FunksjonTelefon 
Kirkevoll bofellesskap 61 12 13 93E-Post
Mobil koordinator for tjenesten99091345
Sist endret 20.09.2017
Jeanette  Huset

Jeanette Huset

Fagleder

Telefon : 61 12 01 89

Send E-post

 

 

Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune