Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Hjemmevaktmester

Åpen omsorg har tilknytt ein vaktmeister på timebasis. Han kan ta på seg oppgåver som snørydding frå inngangsparti, frakting av ved frå skåle og inn, samt naudsynte småreparasjonar på boligen din som ikkje krev fagfolk.

Han kan og ta på seg oppgåver ut over dette på privat basis. Tenesten vert utført på dagtid.
Vaktmestertenesten er ein behovsprøvd teneste. For å få vurdert behovet må du fylle ut godkjend søknadsskjema som du finn nedanfor. Søknaden sender du til heimetenestekontoret.

Egenbetaling for timer hjemmehjelp, vaktmestertjeneste, korttidsopphold, trygghetsalarm:
Egenbetaling for timer hjemmehjelp, vaktmestertjeneste, korttidsopphold, trygghetsalarm:
TYPE TJENESTEGR. 1GR. 2GR. 3GR.4
Pr. time hjemmehjelpkr. 58,-kr. 84,-kr. 104,-kr.125,-
Pr. time vaktmestertjenestekr. 115,-kr. 115,-kr. 115,-kr. 115,-
Korttidsopphold, døgnkr. 155,-kr. 155,-kr. 155,-kr. 155,-
Trygghetsalarm privat kr. 1185,- pr. årkr. 100,-kr. 100,-kr. 100,-kr. 100,-
Trygghetsalarm kommunal kr. 1185,- pr. årkr. 100,-kr. 100,-kr. 100,-kr. 100,-
Sist endret 04.03.2013
Aud Bakken

Aud Bakken

Enhetsleder

Telefon : 61 12 13 80

Mobil : 995 18 353

Send E-post

 

 

Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune