Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Transporttjenesten for forflytningshemmede ( TT-tjenesten )

Transporttjenesten for forflytningshemmede er et tilbud til personer som på grunn av varig bevegelseshemming av fysiske eller psykiske årsaker, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke det vanlige kollektive rutetilbudet på sitt hjemsted.

Søknaden sendes Etnedal kommune, eller leveres på Servicekontoret, der du også kan få søknadsskjema.

Sist endret 20.01.2015
Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune