Skip Navigation LinksEtnedal kommune > Tjenester

Kart, bygg og eiendom

Nedenfor finner du lenker til de ulike tjenestene, og kontaktinformasjon til fagansvarlige.  

 

Kart

Digitale kart, forenkla kart (GeoInnsyn), arealplaner, situasjonskart
 

Oppmåling

Kart, adresser, tomte- og grensetjenester

 

Byggesak

Byggesøknad

 

Arealplanlegging

Kommuneplaner, reguleringsplaner

 

Tekniske tjenester

Veier, plasser, brøyting, drift og vedlikehold, bygg og anlegg

Vann og avløp

Vedtatte vann- og avløpsplaner, spredt avløp, utslippstillatelse, kommunalt vann og avløp

Renovasjon

Miljøstasjoner, avfall, slamtømming

 

Natur og miljø

Jakt, fiske, motorferdsel

 

Brann og beredskap

Brannsikkerhet, feiing og tilsyn  

.

Enhet Plan og næring
Enhet Plan og næring
ArbeidsområdeNavnTelefon..etnedal.kommune.no
EnhetslederPer Einar Tveit61 12 13 40Per Einar Tveit
OppmålingsingeniørSiv Byfuglien61 12 13 49Siv.Byfuglien@..
ArealplanleggerRolf - Erik Poppe61 12 13 43Rolf.Erik.Poppe@..
KonsulentKari Elin S.Saglien61 12 13 51Kari-Elin.Saglien@..
AvdelingslederKnut Helge Ødegård61 12 13 52Knut.Helge.Odegard@..
PlankonsulentKjetil Fjeld61 12 13 57Kjetil.Fjeld@..
KonsulentLisbet Aune61 12 13 39Lisbet.Aune@..
Jordbrukskonsulent Olav Agnar Wold61 12 13 41Olav.Agnar.Wold@..
Vaktmester,vann og avløpHåkon Brusveen61 12 13 07Hakon.Brusveen@..
FeierKjell Ivar Haugen90856810Kjell.Ivar.Haugen@..
 
 
Sist endret 09.02.2017
Per Einar Tveit

Per Einar Tveit

Enhetsleder plan&næring

Telefon : 61 12 13 40

Mobil : 928 91 250

Send E-post

 

 

Kyrkjevegen 10
Bruflat
2890 Etnedal
postmottak@etnedal.kommune.no
(+47) 61 12 13 00
(+47) 61 12 13 01
Åpningstider
08.00-16.00 (vinter)
08.00-15.30 (sommer)
Org.nr: 933 038 173
Kontonr: 2140.05.00492
Kommunenr: 0541
valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune