Dører og glas frå Liahaugen gis bort! Er du den rette eigaren?
Send oss ei melding! På slutten av 1990-talet vart det take ned eit hus på Liahaugen, ein tidlegare husmannsplass under Nørre Lunde. Tanken var å seta opp att huset, men det vart ikkje realisert. 

Glade barn.

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned, og kanskje noe i ferier. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom.

 

 

I 2016 kom en ny forebyggende forskrift som omhandler feiing og tilsyn av alle boliger, støler, seterhus, hytter og fritidsboliger. På bakgrunn av dette er Valdres brann- og redningstjeneste IKS i gang med planlegging av feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger.

 

 

Kommunestyret i Etnedal behandlet i møte 20.06.19, sak 54/19, endret forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2029 etter 1. gangs offentlig ettersyn. I medhold av PBL § 11-14 ble planforslaget med endringer vedtatt lagt ut til nytt offentlig ettersyn.

 

 

Du kan følge direktesending av kommunestyremøtet ved å klikke deg inn på https://companycast.live/webcast/1e61pnm7/

Kommunestyret har vedteke reviderte mål for hjorteviltforvaltninga i Etnedal.

 

Etnedal kommune ønsker også i år velkommen til sommer i parken på Bruflat for lek og sosialt samvær.

Les mer her:

 

Du kan følge direktesending av kommunestyremøtet
ved å klikke deg inn på:

https://companycast.live/webcast/41e72j2/

Denne uka har vi fått ny utstilling på kunstveggen vår!

Tirsdag 6. - torsdag 8. august arrangeres det friluftsskole i Etnedal.
Dette er et gratistilbud til elever som går i 4. - 7. klasse våren 2019.
Påmelding innen 7.juni. Mer informasjon i teksten nedenfor.