Lag med kultur, idrett og fritid som hovudmål for si verksemd, som driv på ideelt grunnlag og som har innbyggjarar i Etnedal blant si målgruppe kan søkje om kulturmidlar til drift av laget. Søknadsfrist: 1. april.

Logo Valdres brann og redningstjeneste IKS

Valdres brann- og redningstjeneste IKS ønsker å informere om at det har blitt vedtatt en ny forebyggendeforskrift, gjeldende fra 1. januar 2016, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging. Pliktene til feiing og boligtilsyn er videreført i den nye forskriften, men kriterier knyttet til behov og hyppighet er endret. I tillegg har fritidseiendommer blitt innlemmet i vårt arbeid.

Kulturminneplan for Etnedal 2019 - 2025 ligger nå ute på høring og offentlig ettersyn. Frist for å levere merknader til planforslaget er 20. februar 2019. Eventuelle merknader vurderes tatt inn i planforslaget som legges fram for ny behandling i kommunestyret. Planforslaget kan leses her: Kulturminneplan på høring
Merknader sendes Etnedal kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal eller postmottak@etnedal.kommune.no.

Du kan følge direktesending av kommunestyremøtet ved å klikke deg inn på https://companycast.live/webcast/9e32ehvt/

Kulturminnefond

Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Du kan følge direktesending fra kommunestyremøtet ved å klikke deg inn på https://companycast.live/webcast/8e-1llj3/

Penger

Kommunestyret vedtok i møte 18.12.2018 budsjett for 2019, samt økonomiplan for 2019-22.
 

 

Bilde ansatte 25 år 2018

Tirsdag 18. desember hadde kommunestyret markering for ansatte som i 2018 oppnådde 25 års tjenestetid som ansatte i Etnedal kommune.

Marit Lund som jobber i Eventyrskogen barnehage og Bente Evensen som jobber i hjemmehjelpsordningen hadde begge nå 25 års tjenestetid.

 

Vinnerbilde

Tilfeldig trekning blant alle bidrag: Ingun Kompen. Gratulerer!
Vinner kan komme innom på servicetorget og motta premien som er boka «Lyset frå elva» av Einar Sigstad og gåvekort på 500kr frå Matkroken.