Wenche Rognerud er ansatt som rektor ved Etnedal skule fra 1. august. Hun har rektorutdanning fra Oslo Met og har 10 års erfaring fra arbeid med skoleledelse gjennom rollen som undervisningsinspektør ved Etnedal skule. Vi ønsker Wenche hjertelig velkommen som rektor!

Du kan følge direktesending av kommunestyremøtet ved å klikke deg inn på https://companycast.live/webcast/13e2165i/

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget i Etnedal kommune er mandag 1. april 2019 kl.12.00.

Listeforslagene blir lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside og ved servicekontoret etter hvert som de kommer inn.

Se valgsidene for mer informasjon om innlevering og behandling av listeforslag.

Etnedal kommunestyre behandlet i sak 18/19, møte 21.02.19 bruksendring av Valdresbanen. Protokoll fra sak 18/19 vedlegges her. For saksframstilling med vedlegg vises til Etnedal kommunes hjemmeside.

 

To nye tilskuddsordninger i jordbruket blitt digitale. Nå går det raskere å søke om SMIL-midler og tilskudd til drenering av jordbruksjord, og søkerne raskere svar.

NLR, VNK og landbrukskontora i Valdres byr inn til kurs, med vekt på jordarbeiding og gjødsling og økonomi tilknytta dette.Det blir ei kursrekke med tre samlingar, som vert gjennomført på tre ulike stader i Valdres.

Offisiell åpning av Bruflat renseanlegg 21. februar kl 09.30.
Velkommen innom for en titt.

Kommunestyremøtet 21. februar avholdes i Etnedalshallen. Da teknisk utstyr for direktesending av kommunestyremøtene er koblet opp i kommunestyresalen, vil dessverre ikke dette møtet sendes direkte eller bli publisert i etterkant.

Etnedal kommunestyre vedtok den 24.01.19 sju nye vegnavn i Etnedal. Dette er navn knyttet til adresseparseller i nye reguleringsplaner den siste tiden.

Lag med kultur, idrett og fritid som hovudmål for si verksemd, som driv på ideelt grunnlag og som har innbyggjarar i Etnedal blant si målgruppe kan søkje om kulturmidlar til drift av laget. Søknadsfrist: 1. april.