Kurs i søknadsskriving for restaureringstiltak

onsdag 18. september 2019, 09.00 - 16.00

Informasjon

Valdresmusea og Valdres Natur- og Kulturpark inviterer til kurs i søknadsskriving for restaureringstiltak. Lær om kvar og korleis søke støtte til restaurering og tilrettelegging av kulturminne. Velkomen til Bagn Bygdesamling 18. september kl. 9.00 -16.00.

Målgruppa er eigarar av verneverdige hus, byråkratar og handverkarar. Påmelding innan 10. september til odd.arne.rudi@valdres.museum.no, tlf: 976 89 065. Betaling til konto nr 2070 05 01524, merk med tittel på kurset.

PROGRAM:
9.00 Velkomen v/bygningsvernådgjevar Odd Arne Rudi. Presentasjonsrunde. Problemstillingar frå den enkelte, behov for hjelp
9.30 Kvar kan me få hjelp v/Katharina Sparstad, kulturkonsulent i Valdres Natur og Kulturpark
10.15 SMIL-ordninga (spesielle miljøtiltak i kommunane) v/Gunhild Bergene, jordbrukssjef for Sør-Aurdal
11.00 Lunsj
11.30  Ein huseigars erfaringar v/Stein-Ivar Øvergård
12.00 Kva kan bygningsvernrådgjevaren bidra med v/bygningsvernrådgjevar Odd Arne Rudi
12.15 Kulturminnefondet og deira rolle v/Marianne Magnussen frå Kulturminnefondet, med ansvar for Oppland
13.00 Individuell hjelp
15.00 Erfaringar frå utøvande handverkar v/handverkar Håkon Hjelleset
16.00 Slutt

Sted

Bagn Bygdesamling
 

Kontakt

Valdresmusea og Valdres Natur og Kulturpark
 

Legg til hendelsen i din kalender