Søknadsfrist for Lenningen-midlane 1. oktober

fredag 1. oktober 2021, Hele dagen

Informasjon

Lag, organisasjonar, bedrifter og andre kan søkje om tilskot frå Lenningen-midlane. Tilskotet skal gå til allmennyttige, trivselsfremjande og prosjektbaserte formål. Det betyr at midlane ikkje skal gå til ordinær drift, men til del- eller heilfinansiering av konkrete allmennyttige formål. Her finn du kriteria: https://www.etnedal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd/

Søknaden skal innehalde:

  • omtale av kva ein søkjer tilskot til
  • kostnadsoverslag
  • oppsett på korleis tiltaket skal finansierast
  • tidspunkt for gjennomføring
  • namn på søkjar, kontaktopplysningar og kontonummer

Send søknaden til postmottak@etnedal.kommune.no eller Etnedal kommune v/kulturkontoret, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal.

Sted

Etnedal kommune
 

Kontakt

Etnedal kommune
 

Nina Espeseth Grønbrekk
Legg til hendelsen i din kalender