1. april: Frist for å søke kulturmidlar til drift

lørdag 1. april 2023, Hele dagen

Informasjon

Den 23. februar vedtok kommunestyret reviderte kriterier for tildeling av kulturmidlar.

Fristen for å søke om tilskot til drift av lag og foreiningar er 1. april. Fordeling av driftsmidlar skjer i formannskapet 11. mai.

Privatpersonar og lag/foreiningar kan også søke om støtte til enkelttiltak gjennom heile året.

Les om dei ulike tilskotsordningane, og finn søknadsskjema og dei nye kriteria her: https://www.etnedal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskudd/

Sted

Etnedal kommune
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender