Åpen anbudskonkurranse - Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser i Etnedal kommune

Etnedal kommune inviterer til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med inngåelse av rammeavtale for kjøp av tjenesten vintervedlikehold på utvalgte roder. Vintervedlikehold er i denne sammenhengen regnet som brøyting, rydding, samt strøing på noen roder.

Åpen anbudskonkurranse etter Lov om offentlig anskaffelse og Forskrift om offentlige anskaffelser - del I og del III Rammeavtale på vintervedlikehold på kommunale veger og plasser for 4 vintersesonger: 2022/23 – 2025/26.

Anbudsfrist og innlevering av anbud.

Frist for å levere prisanbud er: mandag 26.09.2022 kl. 09:00.

Det er tilbyders ansvar å levere anbudet innen fristen. For sent innkomne anbud vil bli avvist. Alle summer oppgis eks. mva.

Anbudet skal inneholde:

• Anbudsskjema med kort beskrivelse av utførelse, reserveløsning og utstyr.
• Signert «Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)».
• Attest for skatt og merverdiavgift.

Anbudet skal leveres ved servicetorget i lukket konvolutt eller per post merket: «Brøyteanbud Etnedal kommune 2022» Postadresse: Etnedal kommune, Att: Knut Helge Ødegård Kyrkjevegen 10 2800 Etnedal.

Det blir ikke satt offentlig anbudsåpning. Åpning av mottatte anbud vil foregå like etter anbudsfristen.
Tilbydere som har levert anbud vil få en tilbakemelding om hvem oppdragsgiver ønsker å inngå kontrakt med på den aktuelle roden og begrunnelse for valget.

De som evt. trenger papirutgaven av vedleggene nedenfor kan henvende seg til servicekontoret. 

 

Konkurransegrunnlag Vintervedlikehold_Etnedal kommune_2022-23 til 2025-26 (PDF, 220 kB)

1_Haugalia A3 (PDF, 652 kB)

2_Etnedal skule A4 (PDF, 164 kB)

3_Moajordet A4 (PDF, 313 kB)

4_Bergsbakken A4 (PDF, 132 kB)

5_Lunde bru (PDF, 2 MB)

6-Anbudsskjema Snøbrøyting 2022 (PDF, 53 kB)

7 - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) (PDF, 43 kB)