Borgerlig vigsel – Etnedal kommune

Fra 01.01.2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere i Etnedal kommune.

Ordfører eller varaordfører gjennomfører som regel kommunal vigsel. Øvrige personer med vigselsmyndighet utpekes av kommunestyret, og inntrer som vigsler dersom ordfører eller varaordfører ikke er tilgjengelig.

Før dere gifter dere

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.
Fyll ut skjemaene egenerklæring og forlovererklæring og send dem samlet til deres lokale skattekontor.
Skatteetaten skriver ut en prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original attest leveres eller sendes til Etnedal kommune senest 14 dager før vigsel.

Tidspunkt for vigsel

Vigsler gjennomføres som hovedregel på kommunehuset på Bruflat mellom kl. 12-16 fredager. 

Åpningstid 15.09. – 14.05. Mandag til fredag kl. 08:00 – 16:00

                   15.05. – 14.09. Mandag til fredag kl 08:00 -  15:30

Dersom det er spesielle ønsker i forbindelse med vigselen ber vi om at dette beskrives ved bestilling av vigsel, slik at kommunen kan vurdere disse.

Kostnader

Kommunale vigsler er i utgangspunktet gratis for kommunens egne innbyggere. For å bli regnet som kommunens egne innbyggere er det nok at èn av brudefolkene er bosatt i kommunen.

For følgende vigsler avtales pris for gjennomføring av vigsel med kommunen:

  • Vigsler for de som ikke er av kommunens egne innbyggere
  • Vigsler på andre tidspunkt enn fredager kl. 12-16
  • Vigsler som gjennomføres utenfor kommunehuset

Prinsippet for beregning av kostnad er dekning av nødvendige og påregnelige merkostnader.

Bestilling av vigsel:

Her (PDF, 342 kB)finner du skjema for bestilling av vigsel i Etnedal kommune. Denne må fylles ut og leveres på servicekontoret eller sendes til oss på følgende adresse:

Etnedal kommune
Kyrkjevegen 10
2890 ETNEDAL

Når vi har mottatt dette skjemaet og gjennomgått eventuelle ønsker vil du motta et svar som bekrefter ønsket tidspunkt om vigsel, og om eventuelle øvrige ønsker lar seg gjennomføre.  

 

Seremonien

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer. Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler.

Brudefolkene må erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre, og vigsleren må erklære dem for ektefolk. Til slutt underskriver dere, vitnene og vigsleren vigselsmelding. En bekreftet kopi sendes folkeregisteret senest innen tre dager av kommunen. Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.