Bru - inspeksjon

Safecontroll skal utføre inspeksjon av bruer på kommunale veger i Valdres.
Det er mulig for eiere av private veger (gårds-, skogs- og stølsveger) til å bestille inspeksjon.

Kostnad pr konstruksjon vil være ca. 4000 kr, som helt eller delvis kan dekkes med skogfondsmidler.
Ta kontakt Skogbruksrådgiver Vidar Lone Lysnes, 61 12 13 44