Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019 - 2022

Penger - Klikk for stort bilde Kommunestyret vedtok i møte 18.12.2018 budsjett for 2019, samt økonomiplan for 2019-22.