Delta i innbyggerundersøkelsen i Valdres!

Valdresregionen skal etter planen bli merket som «bærekraftig reisemål» innen utgangen av 2020.

Innbyggerundersøkelsen er derfor helt sentral i arbeidet med utviklingen av Valdres som et bærekraftig reisemål.

Alle som bor i Valdres oppfordres til å svare på undersøkelsen og på denne måten bidra til å gjøre regionen til et enda bedre sted å bo.

Her er en link til en artikkel om undersøkelsen som inneholder litt info samt tilgang til undersøkelsen nederst:
https://www.valdres.no/nyheter/2020/1/7/kan-valdres-bli-et-enda-bedre-sted-a-bo-a3434

Her er link som går direkte til undersøkelsen:

https://response.questback.com/mimiras/ovtcwbbqxi