Demenskontakt

Inga B. Lunde startet i 10% stilling som demenskontakt 1 april i år. Hun skal være en kontaktperson mellom personer med demens og deres pårørende. Være behjelpelig med utredning og informasjon om demenssykdom, og en og prate med ved mistanke om demenssykdom.

Hennes arbeidstider er noe ujevne pga. turnusen hun har fra før i hjemmetjenesten. For å få kontakt med Inga er det flere alternativer:
Mandager mellom kl 09 og 15 på telefon 97961990 (dagsenteret), kontakte hjemmesykepleien som formidler info videre, eller sende e post til inga.lunde@etnedal.kommune.no